Kontakty

Jednatel společnosti
 

PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA
finsterle@blueoceansolutions.cz
+420 602 222 921

Markéta Hibalová
administrace
hibalova@blueoceansolutions.cz
 


Ing. Petr Sunek, CISA (37)

správce dat
dpo@blueoceansloutions.cz
Petr Sunek se dlouhodobě věnuje problematice ochrany informací, působí i jako auditor bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001. Jako DPO pro BOS se soustředí na zabezpečení všech dat zákazníků ve správě BOS a správné nastavení souvisejících procesů v souladu s požadavky GDPR. Významná část aktivit je věnována i zabezpečení dat u partnerů a dodavatelů BOS. Součástí firemní kultury je i kontinuální vzdělávání zaměstnanců BOS v oblasti ochrany osobních údajů.