Nabídka služeb

  • Analýza prostředí (SWOT, PEST)
  • Mapa rizik
  • Návrh strategií a studií proveditelnosti
  • Marketingový výzkum, výzkum názorů veřejnosti
  • Prosazování legislativních změn
  • Tvorba koalic pro prosazování zájmů klienta (konference, semináře)
  • Příprava podkladů pro jednání a pro média
  • Expertní a konzultantská činnost
  • Vedení vyjednávání (příprava, strategie, exekuce)
  • Krizová komunikace