O společnosti

Zaměření

Lobbing a vztah s veřejnou správou

Lobbing znamená ovlivňování veřejných politik a legislativy v zájmu klienta. K tomu, aby tento proces byl úspěšný, musí být založený na dobré znalosti socio-ekonomického prostředí a musí být transparentní pro všechny zúčastněné strany. Dobré a jasné vztahy s veřejnou správou jsou nezbytnou součástí úspěchu. Společnost BlueOceanSolution, s.r.o., je přesvědčena, že jenom uplatňováním transparentních postupů v procesu ovlivňování je možné poskytnout klientům solidní a dlouhodobý úspěch.

 


Strategické poradenství

Společnost navrhuje pro klienty strategie na základě důkladné analýzy problému a prostředí. Úspěšné řešení je založeno na spolehlivých informacích, vstupních datech a jejich interpretaci, syntéze, analýze rizik a proveditelnosti. Na začátku je slovo, pak hypotéza, kritická analýza, test, koncept, následuje návrh možných řešení, syntéza navržených postupů, korekce a konečný návrh.

 

 


Vyjednávání a facilitace

Hledáním synergií, průniků a alternativních možností, jsme schopni facilitovat protikladné a zdánlivě neslučitelné názory a přinášet uspokojivé řešení pro zainteresované strany.

Krizová komunikace

Krizová komunikace je vyšší úrovní komunikačních dovedností. Dobrá příprava je základem úspěchu.
Krize jsou součástí života, stejně jako úspěchy. Žít v očekávání krize moc dobře nelze, neb bychom neměli radost ze života. Co lze, je nepodceňovat prvotní příznaky, a když se krize přihodí, snažit se ji řídit dřív, než krize bude řídit Vás.