Přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů

Kontaktujte nás emailem na adrese dpo@blueoceansolutions.cz se svojí žádostí.

Oprava osobních údajů týkajících se subjektu údajů
Kontaktujte nás emailem na adrese dpo@blueoceanslotuions.cz se svojí žádostí.

Výmaz osobní údajů
Kontaktujte nás emailem na adrese delete@blueoceanslotuions.cz se svojí žádostí.

Požadavek na omezení zpracování osobních údajů
Kontaktujte nás emailem na adrese dpo@blueoceanslotuions.cz se svojí žádostí.

Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
Kontaktujte nás emailem na adrese dpo@blueoceanslotuions.cz se svojí žádostí.

Požadavek na přenesení osobních údajů k jinému správci
Kontaktujte nás emailem na adrese dpo@blueoceanslotuions.cz se svojí žádostí.

Podání stížnosti dozorovému úřadu
Kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů.